Velg en side

Noen vet om liker menn eller kvinner så snart de kommer i tenårene. Andre oppdager det først på et senere tidspunkt. Men å finne den riktige partneren for et langvarig forhold er ikke lett for noen. Enten man er hetero-, homo- eller biseksuell, er det imidlertid de samme grunnleggende faktorene som gjør at to mennesker passer sammen. Lesbisk dating er i bunn og grunn ikke annerledes enn annen dating.

Det er aldri for sent å starte på nytt
Selv om vi godt kjenner denne setningen og vet det er sant er vi ofte dårlige til å følge meningen i den. Spesielt i kjærlighetslivet kan vi ha tendens til å lene tilbake oss og forsøke å være fornøyde med det vi har. Hva innebærer det at du oppdager nye følelser i et forhold eller et ekteskap – et ekteskap med en mann? Å vurdere dating med en annen kvinne er selvfølgelig et enormt stort spørsmål hvis lesbisk dating er nytt for deg. Det krever derfor sin kvinne å stå ved følelsene sine og være ærlig overfor seg selv og personene man har tett på seg i det daglige. Men ærlighet er også respekt overfor alle parter. Hvis du føler deg alene eller rådløs, så gå gjerne til biblioteket og les litt om f.eks. kvinners historier om det å komme ut av skapet sent i livet.

Et skritt på veien mot lesbisk dating
Husk på at vi alle sammen er utrolig dårlige til å bryte med omverdens forventninger. Ikke desto mindre beundrer vi nesten alltid folk som gjør det. Vi beundrer dem når de bryter med familiens utdanningsmønster, tar en store beslutning om å flytte på landet eller til og med innrømmer en svakhet. Det er sjelden vi ser ned på den som på et møte meddeler at hun ikke forstår det som blir sagt. Tvert imot blir det oppfattet som et tegn på styrke. Det er fordi at vi vet hvilket mot det krever å skille seg ut fra mengden. Vi vet godt at filosofen Søren Kierkegaard har rett når han påpeker at mot ikke er å risikere livet, men derimot å tore å miste fotfeste for en stund. Og han har også rett, når han lufter paradokset at «alle ønsker utvikling – men ingen forandring».

Nesten ingen angrer på å stå frem som lesbisk. Omverdens reaksjoner er ofte mindre dramatiske enn forventet og farget med beundring fordi man tør å miste fotfestet sitt for en stund. Med den nye friheten i atferd, frihet for tanker og ærlighet overfor seg selv og andre følger dessuten et sunt sinn og selvsikkerhet.